Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen

Beschrijving Op 5, 6 en 7 augustus stond de hele stad in het teken van het Maria Congres. De Wedren was ingericht als congresterrein. Op zondag trok, vanaf villa Belvoir, de plechtige Maria Omdracht door de stad, waarin naast kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders ook talloze katholieke organisaties en muziekkorpsen meeliepen: de groep "het rode ras"
Datering 7/8/1932
Locatie Nijmegen Wedren (externe informatie) - Altrade (externe informatie)
Trefwoorden Katholicisme / Katholieke feesten / Maria Congres / Maria Omdracht
Onderwerp Evenementen en feestelijkheden / Katholicisme
Documenttype glasnegatief
Documentnummer GN11596
Collectie Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen
Auteursrecht Publiek Domein