RK Statie der Augustijnen 1674-1811

Kind Lowijsa Maria Berkhamer
Vader Christianus Berkhamer
Moeder Jacoba Paulus
Datum document 26/6/1776
Getuigen Ludovicus Floreijn, Maria Paulus. Geboren vanacht om 1.45.
Archiefnummer 510
Archiefnaam Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS)
Inventarisnummer 1212
Bronbeschrijving Doopregister R.K. Statie der Augustijnen Nijmegen 1674-1811
Folio 42
Afkomstig uit archief 510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS), inv.nr. 1212 (bevat scans)