Stadsbestuur-accijns op uitvoer van waren 1650

Naam Leendert Janss
Datum document 1650
Archiefnummer 1
Archiefnaam Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 1317
Deel Rekening van de ontvangst van accijns op de doorvoer van waren
Opmerking Reis: 23-10-1650 (135) naar "der Horst"; Lading: ruw teer, raapolie, ossenhuiden
Afkomstig uit archief 1 Stadsbestuur Nijmegen, inv.nr. 1317 (bevat scans)