1e bataljon Regiment Oranje Nassau 2

Militair Franz Dadler
Datum document8/8/1747
Nummer van de rol 040
Werfplaats Regensburg
Werfdatum 8/8/1747
Vaderland Watthofen in Oostenrijk
Leeftijd 28
Lengte 5 voet 5 duim
Haar blond
Religie katholiek
Vrouw j
Rang soldaat
Soldij 1 dukaat
Getekend 4 jr.
Lot Opgenomen in lijfcie. grenadiers te Maastricht op 18-03-1752.
Archiefnaam Nationaal Archief, Archief van de Raad van State, toegang 1.01.19, inventarisnummer 1962