Heerlijkheid Heumen

Naam Deryck Die Kock Janssen
Naam Erasmus van Eck
Naam Derick Hoen
Naam Symon Arntzsoen
Naam Arnt Symonssoen of Henrixsoen
Naam Gerit die Wever Gerytzsoen
Naam Henryk van den Velde
Naam Johan van Gruesbeke
Naam Johan Schenck van Nijdeggen
Naam Pontiaen Groenwolt
Datum document11/9/1534
Ligging Maas
Ligging Heumen
Oud regestnummer 492
Uitgebreide beschrijving (regest) Deryck Janssen, genaamd die Kock, burger tot Tyell, Derick Hoen uit het dorp Hoemen, Symon Arntzsoen, Arnt Symonssoen of Henrixsoen en Gerit die Wever Gerytzsoen leggen, op verzoek van Henryk van den Velde, optredend namens Johan van Gruesbeke, heer tot Hoemen enz., beëdigde verkaringen af dat het recht van visserij op biede zijden van de Maas, ingesloten het lijnpatt aan de kuycksche zijde, steeds heeft toebehoord aan de heren van Hoemen ; t.o.v. Johan Schenck van Nijdeggen en Pontiaen Groenwolt, schepenen te Nijmegen en Erasmus van Eck, onderrichter in Nijmegen.
Zegel Met de opgedrukte zegels van de schepenen van Nijmegen onder een papieren ruit.
Opmerkingen Op papier.
Archiefnummer 371
Archiefnaam Heerlijkheid Heumen
Inventarisnummer 2439
Afkomstig uit archief 371 Heerlijkheid Heumen, inv.nr. 2439