Detail

Beschrijving
Soort Toegang Charters
Personen Wilhelmus, Vrieze
Personen Arnoldus, Baert
Personen Bata,
Personen Nycolaa,
Rollen: Kind
Personen Johannes, Gelre
Personen Daniel, Geylich
Personen Nicolaus, Butken
Rollen: Vader
Personen Johannes, Redinchaven
Personen Elizabeth, Meer
Personen Theodericus, Reyneri
Personen Theodericus, Vige
Personen Symon, Volden
Datum Document 6/5/1449
Nummer 236
Uitgebreide beschrijving (regest) Daniel van Geylich, zijn vrouw Bata en Nycolaa, dochter van wijlen Nicolaus Butken, verkopen aan Elizabeth van der Maer een erfcijns van 4 gouden Rijnsche overlentzsche gulden, geldende op St. Victor en op de vigilie van Pasen uit de huizen en erven van Wilhelmus die Vrieze, gelegen buiten de Wyntmoelenpoerte tussen het erf van Theodericus Reyneri en dat van Arnoldus Baert, met een eind strekkende aan het erf van wijlen Johannes van Gelre, met het andere eind aan de Moudixschestrait, bezwaard met een rente van 18 solidi t.b.v. de armen van het H. Geesthuis te Nijmegen : t.o.v. Johannes van Redinchaven, onderrichter te Nijmegen, en Theodericus Vige en Symon Volden, schepenen aldaar.
Opmerkingen Gevidimeerd in de brief van 1565 april 16 (Reg. no. 738).
Archiefnummer 1
Archiefnaam Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 4223