Rotary Club Nijmegen


ArchiefvormerRotary Club Nijmegen
Archief1043 Rotary Club Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
RechtsvormVereniging
Datering1931
PlaatsNijmegen (1931)
Algemene contextDe internationale Rotary-organisatie is in 1905 ontstaan, toen de Amerikaanse advocaat Paul Harris met twee zakenvrienden afsprak om elkaar bij toerbeurt (rotary) te ontmoeten.
Het idee sloeg aan, zowel binnen als en buiten de Verenigde Staten. In 1923 zag in Amsterdam de eerste Nederlandse Rotaryclub het licht. Vanuit de hoofdstad werden clubs elders in Nederland opgericht, die op hun beurt het initiatief tot nieuwe clubs namen.
GeschiedenisRotary Club Nijmegen kwam in 1931 tot stand vanuit Arnhem. De vereniging groeide gestaag, zodat ze in 1940 32 leden telde. Tijdens de oorlogsjaren was de Rotary, en daarmee ook de Nijmeegse club, verboden. Wel werden de wekelijkse clublunches semi-illegaal voortgezet. Na de heroprichting in september 1944 groeide Rotaryclub Nijmegen geleidelijk verder: 54 leden in 1960, 74 in 1980 en tachtig à negentig sedertdien. Rotary Club Nijmegen richtte dochters op, zoals Rotary Club Nijmegen-Zuid en Rotaryclub Rijk van Nijmegen.
In de loop der jaren veranderde de maatschappelijke achtergrond van de leden. Aanvankelijk kwamen ze vooral uit het bedrijfsleven. Toen de universiteit en de ziekenhuizen vanaf midden jaren zestig een zwaar stempel op de stad en haar economie gingen drukken, hadden steeds meer leden een academische achtergrond, als ze al niet aan deze instellingen verbonden waren. Rotary Club Mönchengladbach is sinds 1953 contactclub. In 1990 was Rotaryclub Nijmegen de eerste Rotaryclub van het land die vrouwen als lid toeliet.
Functies, beroepen of activiteitenRotary is een serviceclub, waarvan de leden op verschillende manieren hun medemensen steunen, zonder onderscheid van ras, geloof of politieke mening. Rotary tracht haar ideaal te bereiken langs vier wegen:
1. Clubservice: bevorderen van het goed functioneren van de club;
2. Vocational service: bevorderen van het dienstideaal in het beroepsleven of andere activiteiten;
3. Community service: het dienen van de (wereldwijde) gemeenschap samen met andere organisaties;
4. International service: de bevordering van een beter begrip tussen volkeren en culturen.
Structuur of genealogieRotary is hiërarchisch opgebouwd. Bovenaan staat Rotary International, dan volgt Rotary Nederland, daaronder het district en ten slotte de plaatselijke clubs. Rotary Club Nijmegen heeft een bestuur met een jaarlijks wisselende voorzitter. Ook zijn er commissies actief, bijvoorbeeld voor het programma, de vocational service, de publiciteit en de classificatie.
Bij de selectie van nieuwe leden geldt het classificatieprincipe dat inhoudt dat met het oog op een goede maatschappelijke spreiding slechts een beperkt aantal leden per beroepsgroep of bedrijfstak wordt toegelaten.
Het clubjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De leden komen wekelijks bij elkaar tijdens de zogenaamde clublunch, waar de onderlinge band wordt gesmeed en één van de aanwezigen een voordracht houdt. Omdat het onderwerp vaak aan de actualiteit of het beroepsleven wordt ontleend, zijn de lunches een relevante informatiebron voor de deelnemers.
Bron(nen)Goede, H. de, 'Rotary herinneringen 1931-1956 van een Nijmeegse rotarian.' Nijmegen 1956
Hijmans, H., 'Dertig jaren Rotary in Nederland.' Haarlem 1953
Moor, Wam de, 'Een club uit duizenden. De geschiedenis van Rotaryclub Nijmegen 1931-2006.' Nijmegen 2007
Rotary International, 'Rotary. fifty years of service - Rotary International - 1905-1955.' Evanston (Verenigde Staten) 1954
Visser, W., 'Het wiel met de zes spaken. Vijftig jaar Rotary in Nederland.' Amsterdam 1973
Website Rotary Nederland: www.rotary.nl