ArchiefvormerNoordbrabantse Christelijke Boerenbond, afdeling Leuth - Kekerdom
Andere namenNCB, afdeling Leuth - Kekerdom
NCB, afdeling Leuth
R.K. Boerenbond Leuth-Kekerdom, vereniging van R.K. Boeren en Tuinders
Archief897 Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, afdeling Leuth - Kekerdom
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
RechtsvormVereniging
Datering1918-1994
PlaatsLeuth
Opvolger(s)Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, afdeling Ooijpolder
Algemene contextEind 19de eeuw kende het platteland veel kleine boerenbedrijfjes die het voedsel voor de snel groeiende bevolking produceerden. De kleine, ongeorganiseerde boeren en tuinders hadden een zwakke positie ten opzichte van de afnemers, zeker toen steeds meer voedsel goedkoop uit het buitenland kon worden geïmporteerd. Om hun positie te versterken verschenen vanaf 1887 de eerste plaatselijke boerenbonden. De boerenbonden konden samen bijvoorbeeld goedkoper producten inkopen.
Op 17 augustus 1896 werd de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) opgericht om de belangen van de boeren te behartigen. Vertegenwoordigers van ongeveer 30 plaatselijke boerenbonden sloten zich hierbij aan, en in de loop der jaren volgden nog vele andere boerenbonden.
GeschiedenisZes boeren uit Leuth richtten op 6 november 1917 een plaatselijke boerenbond op, die zich aansloot bij de NCB. Eind jaren 20 sloten de eerste boeren uit Kekerdom zich hierbij aan, waardoor de naam veranderde in R.K. Boerenbond Leuth-Kekerdom.

De voltooiing van het Hollands-Duits gemaal in 1933 was een grote stap in de verbetering van de situatie voor de boeren.

Op last van de Duitse bezetter werden de NCB en alle daaronder vallende katholieke boerenorganisaties per 12 september 1941 opgeheven. In 1944-1945 brachten de gevechten tussen Duitse en geallieerde militairen in dit gebied veel verwoesting. Na de oorlog, op 4 juni 1946, werd de afdeling Leuth-Kekerdom heropgericht. In de jaren 50 kwamen ook plaatselijke afdelingen van de R.K. Jonge Boerenstand en de R.K. Boerinnenbond tot stand. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan in 1957 schafte de afdeling een eigen vaandel aan.

Naast de gebruikelijke activiteiten organiseerde de afdeling jaarlijks een Boerendag, waarop zij onder andere lezingen voor de leden verzorgde.

Het aantal leden bedroeg 45 in 1957, in 1994 waren het er 50.
Begin jaren ’80 ging de afdeling meer samenwerken met aangrenzende afdelingen. Alle hadden last van een dalend aantal leden dat daadwerkelijk nog een boerenbedrijf had. Op 29 december 1993 vond de laatste bestuursvergadering van de afdeling Leuth-Kekerdom plaats. Begin 1994 fuseerde de afdeling met Ooij-Persingen en met Millingen aan de Rijn tot de R.K. Boerenbond Ooijpolder, ofwel de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, afdeling Ooijpolder. De nieuwe afdeling had 116 leden.
Functies, beroepen of activiteitenDe boerenbond had tot doel door eenheid en samenwerking een degelijke en welvarende boerenstand te vormen in katholieke geest. In 1979 werd het doel specifieker:
* Het behartigen van de belangen, in gezin en bedrijf, van zijn leden als zelfstandige agrarische ondernemers
* Het leveren van een bijdrage aan hun persoons- en beroepsvorming
* het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de kerkelijke en burgerlijke samenleving
Structuur of genealogieDe boerenbondafdeling had een bestuur van minstens vijf personen, onder wie een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Bron(nen)De Gelderlander, 1957-1994.