Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor


ArchiefvormerKoninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor
Andere namenKoninklijke Nijmeegs Mannenkoor ‘De Verenigde Zangers’
Archief358 Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor; vervallen. Zie archieven 359-361.
361 Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Rechtsvormvereniging
Datering1960
PlaatsNijmegen (1960-2010)
Voorganger(s)Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor
Mannenkoor De Verenigde Zangers
GeschiedenisOp 10 februari 1960 fuseerden de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor en het Mannenkoor De Verenigde Zangers tot Koninklijke Nijmeegs Mannenkoor ‘De Verenigde Zangers’. De nieuwe naam had een officieus karakter, omdat de naam niet werd vastgelegd in nieuwe statuten. Het bestuur durfde het niet aan om een statutenwijziging toe te passen, omdat men vreesde dat het koor daarmee het predicaat ‘Koninklijke’ zou kunnen verliezen. Het gefuseerde koor telde aanvankelijk ruim honderd leden. Het koor trad op in Nederland, maar richtte zich ook op het buitenland, vooral West-Duitsland en Groot-Brittannië. In 1979 besloot men terug te gaan naar de oorspronkelijke naam van het Nijmeegs Mannenkoor, zodat er geen statutenwijziging hoefde plaats te vinden. De naam werd weer Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor. In 1984 vierde het koor zijn 125-jarig bestaan en in 2009 het 150-jarig bestaan. Toenmalig koningin Juliana bleef na de fusie beschermvrouw van het koor.
Functies, beroepen of activiteitenDe vereniging had als taak het beoefenen van de zangkunst en het geven van concerten.
Structuur of genealogieHet bestuur werd benoemd en ontslagen door de algemene ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen. De 1e voorzitter, de 1e secretaris en de 1e penningmeester werden in hun functie gekozen. Het bestuur bestond uit negen meerderjarige personen, te weten: 1e voorzitter, 2e voorzitter, 1e secretaris, 2e secretaris, 1e penningmeester, 2e penningmeester, bibliothecaris en 2 commissarissen. Het bestuur was belast met de algemene leiding van de vereniging. De 1e voorzitter, de 1e secretaris en de 1e penningmeester of hun plaatsvervangers droeg zorg voor de uitvoering van bestuursbesluiten. Bestuursleden werden door de algemene ledenvergadering gekozen voor de periode van drie jaar.
De dirigent leidde de repetities en de concerten en bepaalde in overleg met het bestuur de in studie te nemen koorwerken. Hij beoordeelde de kandidaat-leden. De dirigent werd op voorstel van het bestuur door een algemene ledenvergadering benoemd, dan wel ontslagen.
Ten minste eenmaal per jaar vond een algemene ledenvergadering plaats.
De bibliothecaris was belast met de bewaring en verzorging van de muziek (= partituren).
De commissarissen waren belast met aanvullende werkzaamheden op bestuurlijk niveau. Eén van de commissarissen werd aangewezen als archivaris en was verantwoordelijk voor de overige eigendommen van de vereniging.


Lijst van Voorzitters, secretarissen, penningmeesters en dirigenten

Voorzitters
Peter van de Vegt 09-02-1960 t/m onbekend
Geen voorzitter 11-01-1961 t/m 16-11-1961
André van Hooijdonk 16-11-1961 t/m 11-02-1980
Gerrit te Veldhuis 11-02-1980 t/m 30-10-1985
Johan Pierik 30-10-1985 t/m 31-03-1992
Geen voorzitter 31-03-1992 t/m 26-05-1992
Klaas Wiersma (a.i.) 26-05-1992 t/m 17-02-1993
William Kennedy 17-02-1993 t/m 02-09-1998
Chris Hermsen 02-09-1998 t/m 02-04-2002
Jos Neeskens 02-04-2002 t/m 20-03-2007
Geen voorzitter 20-03-2007 t/m 05-04-2007
Chris Hermsen (a.i.) 05-04-2007 t/m 03-04-2008
Chris Hermsen 03-04-2008 t/m 15-04-2010
Jan van Schaik 15-04-2010 t/m 5-04-2011
Manfred Markhorst 04-07-2011 t/m heden

Secretarissen
Has van der Lee 09-02-1960 t/m 26-02-1986 (of 1-1-1986)
Wil Sporbeck 26-02-1986 t/m 09-03-1988
Mat Niesten Sr. 09-03-1988 t/m 19-02-1992
Wil Sporbeck 19-02-1992 t/m 18-02-1997
René Nederstigt 19-02-1997 t/m 15-03-2000
Anton Blommestijn 15-03-2000 t/m 24-03-2003
Jan de Bruin 24-03-2003 t/m 13-04-2005
Jan Breuker 13-04-2005 t/m 4-07-2011
Leo Hagebeek a.i. 04-07-2011 t/m heden

Penningmeesters
Jan Verschoof onbekend t/m onbekend
Ben Sünnen jr onbekend t/m 21-02-1990
Peter Boeckhorst 21-02-1990 t/m 1-1-1993 (lidmaatschap opgezegd)
Gerrit te Veldhuis 17-02-1993 t/m 20-02-1996
Arnold Scheren 20-02-1996 t/m 12-03-1996
Tom van Deelen 12-03-1996 t/m 02-04-2002
Hans Berns 02-04-2002 t/m 24-04-2003
Tom Meertens 24-03-2003 t/m 15-04-2010
Wim Borsboom 15-04-2010 t/m heden

Dirigenten
M. Smits 1859
Josephus van den 1864
Wollenberg
Jan Leonard Heinrichs 1865
Albert Roothaan 1885
Léon Bouman 1904
Willem Kerper 1907
Theo Wanders 1926
Jan Vermeulen 1947
Jack van de Zand 1954
Hennie Ramaekers 1991
Dion Ritten 2005
Bron(nen)M.J.M. Dongelmans, De muze tot geleide: de geschiedenis van de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor: 1859-1984, Nijmegen 1984.
M.J.M. Dongelmans en H. Janssen, 'Cantemus in amicitia' : 150 jaar Koninklijke Zangvereeniging 'Nijmeegs Mannenkoor' 1859-2009, Nijmegen 2009.