960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Openbaarheid Openbaar
Omvang 0,875 m.
Verantwoording 2012
Toegang Plaatsingslijst van het archief van het Dominicanenklooster te Nijmegen, 1672 - 1948


Inventaris van het Rechterlijk Archief Nijmegen, 1809-1838


Inventaris van overige elders berustende archieven en collecties