81 Commissie tot Documentatie van het Verzet in Nijmegen 1945 - 1948


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Hoofdcategorie 5 Defensie en oorlog
Subcategorie 5.5 Tweede Wereldoorlog
Archiefvormer Commissie tot Documentatie van het Verzet in Nijmegen (1946-1949)
Periode 1945 - 1948
Omvang 0,125 m.
Aantekeningen Daar de meeste verklaringen in elkaar grijpen is van het maken van verwijzingen afgezien.
Lijst van gebruikte afkortingen :

D.C. : Duik Centrale
F.C. : Falsificatie Centrale
G.D.N. : Geheime Dienst Nederland
K.P. : Knok Ploeg
L.K.P. : Landelijke Knok Ploeg
L.O. : Landelijke Organisatie voor Onderduikers, Landelijke duikorganisatie
O.D. : Orde Dienst
S.D. : Sicherheits Dienst
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording P.B.M. Sliepenbeek (1953)
Ordening De onder hoofdrubriek 2 (Verzamelde gegevens) gegeven rubrieksindeling vindt haar voornaamste motivering in een werkplan van de commissie. (Zie hiervoor inv.nr. 1.)
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 81 Commissie tot Documentatie van het Verzet in Nijmegen 1945 - 1948, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".