282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt 1639 - 1967


Hoofdcategorie 18 Religie en levensbeschouwing
Subcategorie 18.2 Protestantisme
Archiefvormer Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt (1639-1967)
Plaats Overasselt
Nederasselt
Periode 1639 - 1967
Aantekeningen Voor een opgave van de genealogische bronnen verdient het aanbeveling om naast deze inventaris gebruik te maken van: H.L. Driessen, De Retroacta van den Burgerlijken Stand in Gelderland, beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van overledenen enz., dagteekenende van voor de invoering van den burgerlijken stand, Utrecht 1933, en van: De Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk. In korte overzichten uitgegeven door de commissie voor de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk, 2 dln., Leiden 1960, 1974.
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 4,375 m.
Verantwoording M.M.M. de Mol, M.A.F.T. van Son (1983)
Toegang Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Over- en Nederasselt, 1639 - 1967