1478 Gemeente Bemmel (1936) 1940 - 2000 (2006)


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Bereik en inhoud Het archief bevat de neerslag van het gemeentelijk handelen. Het bevat onder meer series notulen en besluiten van het gemeentebestuur, zaak- en onderwerpdossiers , registers, kaarten en tekeningen. Naast het vormen en uitvoeren van eigen beleid is een belangrijke taak van het gemeentebestuur het zogenaamd 'medebewind'; het uitvoeren van landelijke wetgeving op het gebied van onder meer bevolkingsregistratie, burgerlijke stand, openbare orde, onderwijs, armenzorg, welzijn, ruimtelijke ordening, milieu en gezondheidszorg.
Archiefvormer Gemeente Bemmel (1818-2000) (1818-2000)
Plaats Bemmel
Periode (1936) 1940 - 2000 (2006)
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 255 m.
Verantwoording AoB / RAN (2014)
Toegang Inventaris van het archief van de Gemeente Bemmel, (1936) 1940-2000 (2006)