163 Collectie van C.Th. Kokke over de geschiedenis van Nijmegen en omgeving 1862 - 1958


Hoofdcategorie 6 Ruimtelijke ontwikkeling
Hoofdcategorie 11 Families en personen
Archiefvormer Kokke, C.Th. (9/6/1915-15/12/1985)
Periode 1862 - 1958
Omvang 3,25 m.
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording C.Th. Kokke (1990) te Velp
Geschiedenis van het archief Op 31 maart 1982 droeg Drs. C.Th. Kokke in Velp het wetenschappelijk documentatiemateriaal dat hij in hoofdzaak in de jaren 1939 - 1956 had bijeengebracht voor een (niet voltooide) dissertatie betreffende de nederzettingsgeschiedenis van Nijmegen over aan het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, vertegenwoordigd door de wetenschappelijk medewerker Dr. P.H.D. Leupen en de student G.H.J. Thissen. De overdracht was bedoeld als schenking in volle eigendom, zij het onder voorwaarden.

De Collectie Kokke bestond oorspronkelijk uit:
1. Stukken van C. Th. Kokke zelf
en uit stukken, die hij door aankoop, ruiling, verdeling, enz. in zijn bezit heeft gekregen:
2. Stukken C.A.P. Ivens, waaronder Burgerijcommissie voor de Waaloverbrugging en Maas en
Waalkanaalvereniging
3. Stukken H.J. Vlooswijk.
4. Stukken Daniels; deze zijn inmiddels overgebracht naar de Collectie Daniels, zie onder Daniels
5. Stukken in 2001 (01.013) door G.H.J.Thissen geschonken
Juridisch is er dus sprake van één collectie maar de onderdelen zijn als afzonderlijke archiefnummers in Atlantis opgenomen.
Ordening Een van de voorwaarden van de schenking was, dat er een inventaris van de collectie zou worden gemaakt, ter vervanging van het (voorlopige) overzicht dat door de heer Kokke zelf werd opgesteld en dat als bijlage werd toegevoegd aan zijn brief aan de heer Leupen van 4 april 1982. Een eerste versie van de inventaris, van de hand van ondergetekende, kwam begin 1986 gereed. De voltooiing van een meer definitieve versie heeft door diverse omstandigheden nog vier jaar op zich laten wachten.
De inventaris is anders opgezet dan het overzicht dat de heer Kokke zelf vervaardigde. Daar werden de stukken beschreven volgens een in de eerste plaats thematisch ordeningsprincipe. Hier is - met het oog op een veilig beheer van de collectie - gekozen voor een ordening die in de eerste plaats uitgaat van de materiële aard en staat van de stukken. Aldus is een hoofdindeling in vier categorieën tot stand gekomen: 1. Archiefdozen; 2. Cahiers; 3. Fichier; 4. Overig Materiaal (kaarten, plans en andere afbeeldingen)
Voorwaarden voor reproductie Op de dagboeken in dit archief (inventarisnummers 27 - 30 en 171 - 175) berust auteursrecht. De heer Kokke is in 1985 overleden; het auteursrecht verloopt 70 jaar na zijn overlijden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Regionaal Archief Nijmegen.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 163 Collectie van C.Th. Kokke over de geschiedenis van Nijmegen en omgeving 1862 - 1958, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".