196 Familie Weve 1839 - 1997


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.3 Overheidspersoneel
Subcategorie 17.4 Bouwkunst en monumenten
Subcategorie 17.8 Archeologie
Hoofdcategorie 11 Families en personen
Hoofdcategorie 17 Kunst en cultuur
Subcategorie 17.4 Bouwkunst en monumenten
Subcategorie 17.8 Archeologie
Archiefvormer Familie Weve (1820)
Weve, J.J. (1852-1942)
Periode 1839 - 1997
Bereik en inhoud Het archief bevat stukken betreffende het persoonlijk en openbaar leven van diverse leden van de familie Weve. De belangrijkste familieleden betreffen:
Jan Jacob Weve (1852-1942), gemeentearchitect / directeur Gemeentewerken, en archeologisch en historisch onderzoeker en auteur in het bijzonder met betrekking tot het Valkhof te Nijmegen;
Karel Weve (1889-1984), notaris en voorzitter van de Commissie Waalbrug-36 die als doel had feesten te organiseren bij de opening van de Waalbrug bij Nijmegen in 1936.
Daarnaast bevat het archief stukken betreffende andere (aangetrouwde) families, waaronder Schweitzer en Terwindt.
Omvang 3,6875 m.
Medium Papier
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Robert Spanings (2019)
Geschiedenis van het archief Het archief berustte oorspronkelijk bij familieleden en diverse andere particulieren thuis.
Verwerving Schenking 1990
Aanvullingen 1990, 1993, 1996, 2002, 2004
Selectie Een aantal stukken is vernietigd (0,37 meter).
Ordening In verband met de digitalisering van het typoscript over de Valkhofburcht uit 1925 (inv. nrs. 7-8) is de in 1990 door het Gemeentearchief Nijmegen gemaakte plaatsingslijst van het archief van J.J. Weve in 2016 omgezet in een inventaris. In 2017 is besloten de collectie K. Weve, met daarin ook stukken van J.J. Weve, samen te voegen met het archief van J.J. Weve. De inventaris is onderverdeeld in de rubrieken 1. Familie Weve, 2. Aangetrouwde families, en 3. Documentatie. Binnen de rubrieken zijn de archiefbeschrijvingen chronologisch geordend.
Verwante archieven Het archief van de Secretarie gemeente Nijmegen, 1810-1946 bevat weekrapporten van werkzaamheden van J.J. Weve als gemeentearchitect over 1889-1916 (inv. nrs. 13294-13299).
Publicaties Eliëns, F.M. en J.J.A. Buylinckx, Jan Jacob Weve, in: Afstemmen op afstammen: genealogische tentoonstelling. Catalogus uitgegeven in het kader van de tentoonstelling in het Gemeentearchief van Nijmegen van 20 september tot en met 28 november 1980. Nijmegen 1980, p. 159-162;
Knibbeler, T., scriptie Jan Jacob Weve: architect: 1852-1942. Nijmegen 1989;
Lemmens, G.T.M. (red.), Het Valkhof te Nijmegen. Nijmegen 1984;
Nooy, J.M.T., Weve J.J., De Valkhofburcht te Nijmegen, een alsnog-uitgave van het manuscript uit 1925. Nijmegen 1994.
Peterse, H., Verhoeven, D. (red.), Het Valkhof : 2000 jaar geschiedenis. Nijmegen 2014
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 196 Familie Weve 1839 - 1997, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".