960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


1.4 Vredegerecht te Nijmegen


Bestanddelen