579 Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen 1931 - 2019


Rubriek: 1.2.1.1.3 Market Garden, frontstad en bevrijding
Archief 579 Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen
Inventarisnummer 196
Beschrijving Circulaire van de Unie van Vrouwelijke Vrijwiligers (UVV), afdeling Nijmegen betreffende activiteiten in de periode september tot en met november 1944
Periode 1954
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 stuk