1 Stadsbestuur Nijmegen 1196 - 1810


Rubriek: 1.1 De Magistraat tot 1795
Archief 1 Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 219
Beschrijving "Memoriale vor die Heren Borgemeisteren anno '86 ende '87 ende '88 van degelickse saken". Agenda der raadszittingen, met bijlagen
Periode 1586 - 1588
Bereik en inhoud Folio 2-10. Agenda der raadszittingen
Folio 11. Lijst van personen, die in 1586 hun ossen naar Brabant hebben gedreven en opgave van de daarvoor aan de waagmeester verschuldigde gelden
Folio 12. Agenda der raadszittingen
Folio 13. Restanten der onbetaald gebleven boeten van de rekening van de raadsrentmeester Jacob Uwens, 1587
Folio 15-16. Inventarisatielijst der in de verschillende hopmanschappen bij particulieren aangetroffen voorraden koren, haver, enz.
Folio 17-18. Agenda der raadszittingen
Folio 19. Rekening van Jan Groetfellt aan de magistraat betreffende het verteer op de burgemeesterskeurdag, 1587
Folio 20. Getuigenverhoor inzake het stelen en verbranden der vensterluiken vann het huis van vrouw Van Clarenbeek, 1587
Folio 21-22. Memorie, opgesteld door de burgemeester betreffende de alarmplaatsen der verschillende hopmanschappen en de respectieve fungerende wachtmeesters, 1588.
Folio 23. Agenda der raadszittingen.
Folio 24-34. Onbeschreven.
Folio 35-37. Memorie van in 1587 opgelegde boeten.
Folio 38. Lijst van "heigtep", ingediend door de pachter der biermiddelen, 1587 (behoort bij fol. 39).
Folio 39. Voorgestelde bepalingen voor de brouwers, voornamelijk in verband met de accijns, 1587.
Folio 41. Memorie van opgelegde boeten, 1587.
Folio 42. Getuigenverhoor inzake een geldlening, 1587.
Folio 44. Ordonnantie, waarbij burgers het recht krijgen zelf brood te bakken, zulks wegens misbruiken onder de bakkers, 1587.
Folio 45. Lijst van burgers die zich hebben aangemeld om brood te bakken, 1587.
Folio 41-51. Onbeschreven.
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 deel
Auteursrecht Publiek Domein