1 Stadsbestuur Nijmegen 1196 - 1810


Rubriek: 1.1 De Magistraat tot 1795
Archief 1 Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 410
Beschrijving Plakkaten en publicatiën van hogerhand, ingekomen bij de magistraat van Nijmegen
Periode 1654 - 1795
Bereik en inhoud Hieronder zijn begrepen de publicatiën van de Republiek, van de Landdag van Gelre en Zutphen en van het Kwartier van Nijmegen
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
Vorm 1 pak
Auteursrecht Publiek Domein
Fysieke staatRaadpleegbaar onder toezicht; matig mechanische schade