Rubriek: 1 Archief
Archief 342 Christen Democratisch Appèl (CDA), afdeling Nijmegen
Inventarisnummer 35-44
Beschrijving Stukken betreffende de voorbereidingen en de behandeling van de meerjarenbegrotingen van 1978 t/m 1990
Periode 1977 - 1990
Vorm 10 omslag

Bestanddelen