960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.4 Vredegerecht te Nijmegen
Serie: 479-496 Akten inzake deurwaardersexploiten, 1811, 1814 - 1822, 1829, 1831 - 1836, 1838, 18 omslag
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 481
Beschrijving 1815
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag