960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.2.2 Civiele rechtspraak
Serie: 100-126 Vergaderingsrollen, houdende processen verbaal van het verhandelde betreffende civiele zaken en de daarin gewezen vonissen voor de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 - 1837, 27 deel
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 105
Beschrijving 1816
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 deel