960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


Rubriek: 1.4 Vredegerecht te Nijmegen
Serie: 661-667 Akten inzake getuigenverhoren, 1814, 1820, 1826, 1828, 1829, 1834, 1836, 7 omslag
Archief 960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten
Inventarisnummer 665
Beschrijving 1829
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiiche aanwezig en raadpleegbaar
Vorm 1 omslag