Rubriek: 1.2.1.5.3 Financiële verantwoording
Serie: 2466-2467 Stukken betreffende de uitvoering van de Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen (Staatsblad 1963 nr. 239), 1963 - 1969, 2 omslag
Archief 1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen
Inventarisnummer 2466
Beschrijving Wettekst met uitvoeringsbesluiten
Periode 1963 - 1966
Vorm 1 omslag