Wijkleggers, 1812-1832

Eigenaar Roomsch Katholijke Weeshuis
Datum document1812
LocatiesNijmegen C290 Mugterstraat
Kadastraal nummer Nijmegen C 169
Beginjaar 1812
Eindjaar 1820
Nota Bene In de oorspronkelijke bron worden alleen de straatnaam en het wijknummer genoemd. De kadastrale gegevens zijn later door de bewerker toegevoegd.
Archiefnummer 1
Archiefnaam Stadsbestuur Nijmegen
Inventarisnummer 1384
Afkomstig uit archief 1 Stadsbestuur Nijmegen, inv.nr. 1384 (bevat scans)