Cartularia Broederschappen

Naam Johan van Redinchaven
Naam Peter Gerit'sz. Vighe
Naam Willem van Lyenen
Naam Willem van Zandwick Tengnagell
Naam Heymerick van Drueten Aelbert'sz.
Naam Aleidt van Drueten Aelbert'sz.
Naam Henric Hendric'sz. van den Boenhoff
Naam Johan van Aefferden
Naam Derick Runynck
Naam Willem Kempp
Naam Rutger van Bernenvelt
Datum document 10/7/1450
Regestnummer A no. 21
Beschrijving (regest) Johan van Redinchaven, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Peter Vighe Gerit'sz., burggraaf; Willem van Lyenen en Willem Tengnagell van Zandwick, schepenen aldaar. - Heymerick Aelbert'sz. van Drueten en Aleidt, zijn vrouw, geven een erftins van 6 Frankische schilden van een van 20, uit 't huis van Henric van den Boenhoff Henric'sz., opten Wyer, op den hoek tegenover de Kreitzpoerte, aan Johan van Aefferden, Derick Runynck, Willem Kempp en Rutger van Bernenvelt, als provis. of meesters van het Heilige Kruis, onder voorwaarde van een spynde. Bij verzuim komt de rente aan St. Michiel. Gegeven int jair ons Heren Mo CCCCo ende vyftich des vrydaeges nae sunte Kilianus dach martiris.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegze Broederschappen
Inventarisnummer 1791
Brontitel Cartularium A, Heilig Kruis
Folio 27
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1791