Cartularia Broederschappen

Naam Rutger van Gruesbeke
Naam Derick van Wusick Henric'sz.
Naam Wolter Aloff'sz.
Naam Derick van Machgeren
Datum document 11/12/1394
Regestnummer D no. 44
Beschrijving (regest) Rutger van Gruesbeke en Derick Henric'sz. van Wusick, schepenen v. Nijm. - Wolter Aloff'sz. erkent ontvangen te hebben van Derick van Machgeren, als prov. van het Heilige Geest-huis, 2 stukken lands in den Nederbusch, voor een erftins van 16 pond; met 't recht den tins geheel of gedeeltelijk te vestigen op andere goede panden in 't Schependom v. Nijm. Gegeven int jair ons Heren M CCC vier ende tnegentich des vrydages nae Onser Liever Vrouwen dach Concepcionis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 145
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794