Cartularia Broederschappen

Naam Derick van Wuesick
Naam Herman van Waetseler
Naam Henrick Schoenswaen
Naam Agneess van Heze Henrix 'sz
Naam Johan van Heze Henrix'sz.
Datum document 29/3/1410
Regestnummer D no. 67
Beschrijving (regest) Derick van Wuesick en Herman van Waetseler, schepenen v. Nijm. - Henrick Schoenswaen, als prov. van het Heilige Geest-huis, ruilt met Agneess, wede Johan Henrix'z. van Heze, een huis tegen een erfpacht, uit een huis naast een erf van 't nonnenklooster s-Grevendael. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende thyen des saterdaeges nae den heiligen Paeschdach.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 15
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794