Cartularia Broederschappen

Naam Henrick van Galen
Naam Herman van Waitsellar
Naam Johan die Haze
Naam Mechtelt van Apelteren
Naam Willem van Apelteren
Naam Johan Herman'sz. van Boeningen
Datum document 7/4/1422
Regestnummer D no. 95
Beschrijving (regest) Henrick van Galen, burggraaf v. Nijm. en richter in 't Rijk v. Nijm.; Herman van Waitsellar en Johan die Haze, gerichtslieden. - Mechtelt, wede Willem van Apelteren, geeft een erfpacht van 3 Frankische schilden, uit een stuk lands in den Nederenbosch, aan de Woerderstege; een van 10 pond 5 schellingen, uit een stuk lands in Wynssen; een erftins van 2 pond 10 hoenders uit een hofstad te Wynssen, en een erfpacht van 2 pond, uit een stuk lands daarnaast - aan Johan van Boeningen Herman'sz., als prov. van het Heilige Geest-huis, onder voorwaarde van een spijnde. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende twe ende twyntich des dynxdaeges nae den heiligen Palmdach.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 156
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794