Cartularia Broederschappen

Naam Henrick van den Have
Naam Claes die Haert
Naam Henrick Sass
Naam Henrick van Oss
Naam Waltert van Oss
Naam Henrick Gelis'sz. van den Hoevel
Datum document 28/10/1446
Regestnummer D no. 160
Beschrijving (regest) Henrick van den Have, richter tusschen Maesse ende Wale; Claes die Haert en Henrick Sass, gerichtslieden. - Henrick, wede Waltert van Oss, geeft een erfrente van 12 Frankische schilden, uit een stuk lands in Puyffelick, (met 't recht van lossen voor 112 Fr. s.), te peinden als verwonnen schuld, aan Henrick van den Hoevel Gelis'sz., ten behoeve van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert sess ende veertich op sunte Symon ende Judas dach apostolorum.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 168
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794