Cartularia Broederschappen

Naam Werner van Heze
Naam Steven Bonckalweert
Naam Willem Deenken'sz. van Deynsen
Naam Waltart van Oss
Datum document 3/5/1452
Regestnummer D no. 172
Beschrijving (regest) Werner van Heze en Steven Bonckalweert, erfpachters. - Willem van Deynsen Deenken'sz. erkent een stuk lands in Puyflick, vroeger van Waltart van Oss, voor een erfpacht van 16 Frankische schilden (te betalen uit dat stuk en uit een ander, gen. "opter weyden to Puyflick" aldaar), ontvangen te hebben van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC twe ende vyftich op des heiligen Cruys dach Inventionis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 168 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794