Cartularia Broederschappen

Naam Henrick van Puyfflick
Naam Everaet van Herwarden
Naam Daniell van Deyssen
Naam Gerit Hack
Naam Lysbeth Hack
Naam Johan Viervant
Datum document 20/4/1458
Regestnummer D no. 182
Beschrijving (regest) Henrick van Puyfflick, richter tusschen Maesse ende Waele; Everaet van Herwarden en Daniell van Deyssen, gerichtslieden. - Gerit Hack en Lysbeth, zijn vrouw, geven een stuk lands in Puyflick, tegenover Schipleyde, "Plichskamp", ten noorden van Budels meer; een stuk die "huyssmergen", en nog een stuk aldaar, aan Johan Viervant, ten behoeve van het Heilige Geest-huis. Waarna J. V. 't land wederom opdroeg aan G. H. en L., voor een erftins van 16 Frankische schilden, te peinden als verwonnen schuld. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert acht ende vyftich des donredages nae den sonnendach als men singt in der heiliger kircken Misericordia Domini.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 169
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794