Cartularia Broederschappen

Naam Johan van Redinchaven
Naam Henrick van Bylant
Naam Hermen van Zandwick
Naam Johan van Heze
Naam Richart van der Dunzen
Naam Johan Luybe
Naam Deric Derix'sz. die Gruyter
Datum document 11/9/1464
Regestnummer D no. 195
Beschrijving (regest) Johan van Redinchaeven, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Henrick van Bylant, burggraaf; Hermen van Zandwick en Johan van Heze, schepenen aldaar. - Richart van der Dunzen, kanunnik te Cleve, en Johan Luybe verkoopen een erftins van 7 ½ pond, uit een huis in de Hezelstraeten, aan Deric die Gruyter Derix'sz. Gegeven int jair ons Heren M CCCC vier ende tsestich des dynxtdaeges nae Onser Liever Vrouwen dach Nativitatis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 14
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794