747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1935 1811 - 1935


Rubriek: 1.2.2.04.2 Burgerlijke stand
Serie: 891-901 Registers van akten van huwelijken en echtscheidingen; met jaarlijkse en tienjaarlijkse tafels, 1813 - 1924, 11 band
Archief 747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1935
Beschrijving Huwelijksakten
Periode 1923 - 1924
Bereik en inhoud De nog niet openbare registers berusten in het gemeentehuis van Ubbergen.
Vorm 1 band

Bestanddelen