Administratieve Commissie der Godshuizen


ArchiefvormerAdministratieve Commissie der Godshuizen
Andere namenCommission Administrative des Hospices
Archief941 Administratieve Commissie der Godshuizen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
RechtsvormGemeente
Datering1811-1817
PlaatsNijmegen, Molenstraat 41 (1811-1817)
Voorganger(s)Burgerweeshuis
Arme-Kinder-Huis
Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen
Oud Burgeren Gasthuis (1592-1811)
Opvolger(s)De Beide Weeshuizen
Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen
Oud Burgeren Gasthuis (1817-)
GeschiedenisNa de inlijving van Nijmegen op 16 maart 1810 bij het Franse keizerrijk werd als gevolg van het besluit van de prefect van het departement van de Monden van de Rijn van 21 februari 1811 het beheer van de godshuizen in Nijmegen (Oud Burgeren Gasthuis, het Burgerweeshuis, het Arme-Kinder-Weeshuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen en het Cellenbroederenhuis) samengevoegd en opgedragen aan een gemeentelijke Commission Administrative des Hospices (Administratieve Commissie der Godshuizen). Op 12 maart 1811 begon zij met haar werkzaamheden. Na het vertrek van de Fransen in 1814 werd bij organiek besluit van 31 december 1814 bepaald dat de samenvoeging ongedaan zou worden gemaakt en dat de godshuizen uiterlijk ultimo 1817 elk weer een eigen bestuur zouden krijgen. In Nijmegen duurde het nog tot 31 december 1817 voordat de Administratieve Commissie der Godshuizen formeel werd opgeheven.
Functies, beroepen of activiteitenBeheer van de godshuizen
Structuur of genealogieHet college van regenten bestond uit zes leden, bijgestaan door een secretaris en een ontvanger-rentmeester. Zij beheerden de eigendommen van de gestichten en stelden jaarlijks een begroting en rekening op. De interne organisaties van de afzonderlijke godshuizen bleef ongewijzigd functioneren zoals vóór 1811.
Bron(nen)Boomsma, Govert, Inventaris van het archief van het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen, 1817-1967, Nijmegen 1985