Notaris Courbois 1884-1927

Naam Riet Rutten
Naam Wouter Rutten
Datum document27/10/1892
LocatiesWijchen
Onderwerp Eerste veiling
Aktenummer 1976
Archiefnummer 442
Archiefnaam Notaris C.A.E. Courbois Nijmegen
Inventarisnummer 83
Afkomstig uit archief 442 Notaris C.A.E. Courbois Nijmegen, inv.nr. 83