1637 Bouwarchief van de gemeente Mook en Middelaar 1937 - 1976


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Hoofdcategorie 6 Ruimtelijke ontwikkeling
Subcategorie 6.3 Volkshuisvesting
Archiefvormer Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1795)
Periode 1937 - 1976
Bereik en inhoud Het archief bevat de bouwvergunningen van 1937 tot 1977. Voor de periode 1937-1946 is de serie incompleet.

De bouwvergunningen zijn op adres doorzoekbaar in de Digitale Studiezaal. Hiervoor gaat u naar https://studiezaal.nijmegen.nl/bouwvergunningen
Omvang 10,5 m.
Medium Papier
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording D.J. Prins (2018)
Geschiedenis van het archief In 2004 besloot de gemeente Mook en Middelaar haar archieven tot 1977 te laten bewerken door het Archiefburo Kick IJzendoorn Facilitaire Diensten. Ook het bouwarchief, bestaande uit de bouwvergunningenserie van de gemeente, werd toen bewerkt, maar bleef onder beheer van de betreffende vakafdeling. Toen het gemeentebestuur in 2016 besloot haar archieven tot 2000 over te brengen naar de archiefbewaarplaats van het Regionaal Archief Nijmegen is het gedeelte 1937-1976 van de bouwvergunningenserie eveneens overgebracht.
Verwerving Overbrenging 2018
Ordening Het archief is geordend op volgnummer van de vergunningen reeks. Voor de overbrenging was het archief toegankelijk door middel van een index in Excel. Bij de bewerking voor opname in het archiefbeheersysteem van het Regionaal Archief Nijmegen is hiervan een nadere toegang (index) op adres (plaatsnaam, straatnaam, huisnummer) gemaakt.
Voorwaarden voor raadpleging Het archief is op adres toegankelijk met behulp van de zoekoptie ' locaties' in de digitale studiezaal
Verwante archieven In het archiefblok 1795-1937 van het archief van de gemeente Mook en Middelaar en voorgangers 1795-2000 bevindt zich een serie bouwvergunning uit de periode 1905-1924. Deze is op naam van de aanvrager en het kadastrale perceelskenmerk toegankelijk.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1637 Bouwarchief van de gemeente Mook en Middelaar 1937 - 1976, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".