Historische literatuur

Aanvraagnummer
Titel Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent 5: Kasteel Lent en de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis deel I
Auteur (e.a.) / Harmsen, C. / Haaster, H. van / Esser, K.E.
Uitgever Gemeente Nijmegen, Bureau Leefomgevingskwaliteit, Archeologie
Plaats van uitgave Nijmegen
Jaar uitgave 2016
Onderwerp
Trefwoorden archeologie / archeologisch rapport / kastelen / opgravingen
Collectie Historische literatuur
Bijzonderheden Deze publicatie is alleen digitaal beschikbaar