Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Francis van Buel (Nijmegen, 4/1/1794)
Naam Johan van Beens (Nijmegen, 21/12/1792)
Naam Engelbert Benda
Naam Cornelis Bos
Naam Thomas Banket
Naam Willem Christiaan Böttner
Naam Antoon de Bruin
Naam Hendrik de Bruijn
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189