Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Willem Frederik van Kalker (Nijmegen, 8/3/1797)
Naam Gerhardus Hamer (Nijmegen, 8/11/1797)
Naam Matheas Adriaan Snoeck (Nijmegen, 15/8/1797)
Naam Evert Douglas (Nijmegen, 15/10/1797)
Naam Johannes Milde (Nijmegen, 16/2/1797)
Naam Jacob Jacobson (Nijmegen, 21/1/1797)
Naam Petrus Vossen (Nijmegen, 28/12/1797)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190