Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Joannes Jansen (Nijmegen, 11/3/1795)
Naam Willem Jacobus Hoenselaers (Dokkum, 13/5/1795)
Naam Cornelis Maassen (Nijmegen, 16/3/1795)
Naam Wijnandus van der Waarden (Nijmegen, 16/8/1795)
Naam David Leonard Rutgers (20/6/1795)
Naam Jan Huigen (Valburg, 21/12/1795)
Naam Christianus Horner (Nijmegen, 25/12/1795)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190