Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Albert Arts (Wijchen, 2/2/1797)
Naam Jan Janssen (Nijmegen, 3/9/1797)
Naam Peter Wielemans (Ooij Rijks, 3/11/1797)
Naam Hubert Willemse (Hees, 19/1/1797)
Naam Hendrik Okkers (Neerbosch, 26/9/1797)
Naam Reinerus van Munsteren (Hees, 27/3/1797)
Naam Franciscus Kooten (Neerbosch, 30/7/1797)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190