Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Frans Wilhelm Hageman (Nijmegen, 3/10/1802)
Naam Carolus Henricus Hoogstraten (Nijmegen, 7/5/1802)
Naam Wilhelmus Janssen (Nijmegen, 10/2/1802)
Naam Jacobus Kroet (Nijmegen, 14/4/1802)
Naam Henricus Hermsen (Nijmegen, 15/9/1802)
Naam Linderus Linders (Nijmegen, 21/11/1802)
Naam Laurentius Simon Joannes Schaep (Nijmegen, 24/10/1802)
Datum document1817
Periode 1817, 1821
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9192
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9192