Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Christianus Andreas Engelaer (Nijmegen, 4/11/1803)
Naam Antonius Dominicus Pothof (Nijmegen, 5/5/1803)
Naam Derk Pering (Wieldeten Pruissen, 12/12/1803)
Naam Arnoldus Cornelis Cramwinkel (Nijmegen, 13/5/1803)
Naam Joannes Reders (Nijmegen, 23/1/1803)
Naam Jan Andries van Dijk (Nijmegen, 29/1/1803)
Naam Theodorus van der Waarden (Nijmegen, 29/2/1803)
Datum document1822
Periode 1822-1823
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9193
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9193