Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Louis Wolf (Nijmegen, 2/8/1808)
Naam Willem Frederik Buijtenhuys (Nijmegen, 10/3/1808)
Naam Lodewijk Trap (Nijmegen, 11/9/1808)
Naam Benjamin Amsel (Emmerik, 14/2/1808)
Naam Peter Centen (Nijmegen, 14/9/1808)
Naam Guilielmus Boderie (Nijmegen, 14/12/1808)
Naam Christiaan Hendrik Jacob van Niftrik (Nijmegen, 16/3/1808)
Datum document1827
Periode 1827-1829
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9195
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9195