Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Andres Schaap (Nijmegen, 2/4/1809)
Naam Johannes Leonardus Wolterbeek (Nijmegen, 5/2/1809)
Naam Johannes van Ellekom (Nijmegen, 8/10/1809)
Naam Leendert de Vos (Nijmegen, 8/11/1809)
Naam Otto Antonius Hubertus Courbois (Nijmegen, 10/12/1809)
Naam Gerardus Muller (Nijmegen, 14/9/1809)
Naam Christiaan Peeren (Wijler, 16/2/1809)
Datum document1827
Periode 1827-1829
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9195
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9195