Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Christianus Reijers (Nijmegen, 7/8/1810)
Naam Cornelis Leenders (Lent, 11/9/1810)
Naam Christianus de Groot (Nijmegen, 15/10/1810)
Naam Gerhardus Johannes Schelkes (Nijmegen, 18/7/1810)
Naam Hendricus Leemans (Nijmegen, 19/8/1810)
Naam Hendrik Johannes Wijdman (Nijmegen, 20/3/1810)
Naam Joannes Aarts (Neerbosch, 29/3/1810)
Datum document 1827
Periode 1827-1829
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9195
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9195