Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerrard van Schaaijk (Nijmegen, 3/7/1811)
Naam Guillaume Henri Klaassen Crand (Nijmegen, 7/8/1811)
Naam Guillaume Wijbo Hesseling (Nijmegen, 22/12/1811)
Naam Johannes van der Burg (Naarden, 24/3/1811)
Naam Jacques Christophe Hubert Sax (Venlo, 28/9/1811)
Naam Jean Moorre (Nijmegen, 30/8/1811)
Naam Henri Jean Bisschop (Nijmegen, 31/3/1811)
Datum document1830
Periode 1830-1832
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9196
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9196