Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Francois Joseph Schmitz (Creveld, 2/10/1812)
Naam Corneille Guillaume Lindenhout (Nijmegen, 5/2/1812)
Naam Jean Henri Theodore van Hulstein (Nijmegen, 5/2/1812)
Naam Jean Francois Felix van Pelt (Nijmegen, 5/11/1812)
Naam Gillis Grevinck (Nijmegen, 7/3/1812)
Naam Thomas Balthazar ter Linden (Wageningen, 7/12/1812)
Naam Jean Janssen (Nijmegen, 29/10/1812)
Datum document1830
Periode 1830-1832
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9196
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9196