Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hermanus Hendrik Kortebos (Batenburg, 5/3/1814)
Naam Lambert Duijs (Nijmegen, 22/11/1814)
Naam Johannes Antonius Janssen (Nijmegen, 24/11/1814)
Naam Leendert Mengsen (Nijmegen, 28/11/1814)
Naam Josephus Antonius Gerardus Arnold (Nijmegen, 29/9/1814)
Naam Matthijs van der Burg (Naarden, 29/10/1814)
Naam Willem Nieuwenhuizen (Nijmegen, 30/10/1814)
Datum document1833
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9197
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9197